Aanmelden & Info

Verwijzers

Voor het verwijzen naar Mina Zorg en Facilitaire Dienstverlening is een verwijsbrief van de huisarts, een gemeente, of een specialist  vereist tenzij de cliënt zelf de diensten wil betalen.

Hieronder staan de minimale eisen waaraan de verwijsbrief moet voldoen volgens de Nederlandse Zorgautoriteit en door wie deze geschreven kan worden.

Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam, functie en de AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)

Doelgroep

Mina Zorg en Facilitaire Dienstverlening biedt huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging  en ambulante begeleiding aan de mensen met functionele beperkingen die enige mate zelfstandig thuis kunnen wonen. Wij richten ons op volwassen personen (18 jaar en ouder) die over een kleine mate van zelfredzaamheid beschikken.

De doelgroep bestaat uit personen met onder meer de volgende problematiek:

 • Problemen binnen het affectieve spectrum
 • Problemen binnen het autisme spectrum
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Ontwikkelingsstoornissen (cognitieve / verstandelijk en lichamelijk beperkt)
 • Klachten die relatie staan met de culturele achtergrond.

Uitsluitingscriteria

Gezien het open karakter van onze instelling kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden.

Uitsluitingcriteria zijn:

 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen
 • Cliënten met een actuele alcohol- en/of drugsverslaving
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist
 • Cliënten die kampen met agressieproblemen en onveilig zijn voor de groep
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager dusdanig is dat Mina Zorg en Facilitaire Dienstverlening onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.
 • Cliënten die Mina Zorg en Facilitaire Dienstverlening niet de zorg kan bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden, en daarmee uitgesloten worden zijn:
  • Cliënten met problematisch, cq. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is;
  • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
  • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen; Cliënten die verbaal agressief zijn;
  • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
  • Cliënten die de hulp van Mina Zorg en Facilitaire Dienstverlening niet accepteren;
  Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren