Onze krachten en kwaliteiten

Wat zijn onze krachten?

 • We zijn specialist in transculturele hulpverlening.
 • We werken met gespecialiseerd personeel.
 • We gebruiken een kwaliteitssysteem en werken evidence-based practice (EBP).
 • We hebben een volledig elektronisch en beveiligd cliëntdossier, wat de familie kan inzien.
 • We hebben kwaliteitsdocumentatie online staan en maken gebruik van signaleringsfuncties voor de borging van kwaliteit en ondersteuning van samenwerkingsverbanden.
 • We integreren klachten die in relatie staan met de culturele achtergrond in de begeleiding.
 • We houden rekening met de culturele en religieuze wensen van individuele hulpbehoevenden.
 • Naast Nederlandssprekende hulpverleners, hebben we ook hulpverleners die Somalisch, Arabisch of Engels spreken.
 • We hebben geïntegreerde psychosociale begeleiding.
 • We zijn laagdrempelig.
 • We zijn lid van klachtportaal Zorg; onafhankelijke klachtenfunctionaris is gegarandeerd.
 • We zijn lid van Netwerk Cultuursensitief Zorg Ouderen Zwolle.