Over MIZOFAD

MIZOFAD staat voor Mina Zorg en Facilitaire Dienstverlening.

MIZOFAD biedt huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging  en ambulante begeleiding aan de mensen met functionele beperkingen die enige mate zelfstandig thuis kunnen wonen. Wij richten ons op volwassen personen (18 jaar en ouder).

Onze krachten zijn:

 • Specialist in transculturele hulpverlening
 • Werkt met gespecialiseerde personeel
 • Werkt met kwaliteitssystemen en Evidence-based practice methodes (Plan Do Check Act) cyclus.
 • Volledig elektronisch cliëntdossier , familie kan de rapportage en dossiers online, beveiligd, inzien en de vorderingen volgen.
 • Kwaliteitsdocumentatie online en signaleringfuncties voor borging van kwaliteit en ondersteuning van samenwerkingsverbanden.
 • Integratie van klachten die relatie staan met de culturele achtergrond in de begeleiding.
 • Wij houden rekening met de culturele en religieuze wensen van individuele hulpbehoevenden.
 • Arabisch, Somalische – en Engelssprekende hulpverleners naast Nederlands.
 • Een geïntegreerde psychosociale begeleiding
 • Laagdrempelig .
 • Lid van klachtportaal Zorg, onafhankelijke klachtenfunctionaris is gegarandeerd

Lid van Netwerk Cultuursensitief Zorg Ouderen Zwolle