Verwijzers

Voor het verwijzen naar MIZOFAD is een verwijsbrief van de huisarts, een gemeente, of een specialist  vereist tenzij de cliënt zelf de diensten wil betalen.

Hieronder staan de minimale eisen waaraan de verwijsbrief moet voldoen volgens de Nederlandse Zorgautoriteit en door wie deze geschreven kan worden.

Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam, functie en de AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)