Wanneer kunnen wij u helpen

Doelgroep

Mina Zorg en Facilitaire Dienstverlening biedt huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging  en ambulante begeleiding aan de mensen met functionele beperkingen die enige mate zelfstandig thuis kunnen wonen. Wij richten ons op volwassen personen (18 jaar en ouder).

Uitsluitingscriteria

Gezien het open karakter van onze instelling kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden.

Uitsluitingscriteria zijn:

 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen
 • Cliënten met een actuele alcohol- en/of drugsverslaving
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist
 • Cliënten die kampen met agressieproblemen en onveilig zijn voor de groep
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager dusdanig is dat MIZOFAD onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.
 • Cliënten die MIZOFAD niet de zorg kan bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden, en daarmee uitgesloten worden zijn:
 • Cliënten met problematisch, cq. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is;
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen; Cliënten die verbaal agressief zijn;
 • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten die de hulp van MIZOFAD niet accepteren;
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren