Werkwijze

In het eerste gesprek legt u uw situatie, klachten of problemen voor. Via een intake gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van uw problemen en zorgleefplan (doelen).